Mokymas ir mokymasis

apibūdinimas

Mokyklos mokytojai naudoja įvairias skaitmenines technologijas mokydami klasėje ir mišraus mokymosi kontekstuose. Jie taip pat naudoja šias skaitmenines technologijas planuodami, administruodami ir vertindami taip, kad skatina bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir tarpdalykinę veiklą. Kibernetinis atsparumas ir interneto sauga yra plačiai mokomi ir skatinami.

Mokytojai reguliariai naudoja skaitmenines technologijas, įskaitant virtualias mokymosi aplinkas planuodami, kurdami išteklius, mokydami, bendradarbiaudami ir administruodami. Jie naudoja skaitmeninius išteklius, kad suteiktų mokiniams galimybes ugdyti kūrybiškumą, bendradarbiauti, remti savarankišką mokymąsi ir dalyvauti tarpdalykinėje veikloje, taikant akis į akį ir mišraus mokymosi formatus. Jie naudoja ir skatina tvirtą saugos ir interneto saugos praktiką. Jei reikia, mokiniai mokydamiesi naudoja savo skaitmeninius įrenginius.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.