Настава и учење

Опис

Наставници у школи користе низ дигиталних технологија за наставу на часу иу контексту комбинованог учења. Они такође користе ове дигиталне технологије за планирање, администрацију и процену на начине који негују сарадњу, креативност, међупредметне активности. Сајбер отпорност и безбедност на интернету се нашироко поучавају и подстичу.

Наставници рутински користе дигиталне технологије, укључујући виртуелна окружења за учење за планирање, за развој ресурса, за наставу, за сарадњу и за администрацију. Они користе дигиталне ресурсе како би ученицима пружили могућности да развију креативност, да се укључе у сарадњу, да подрже самостално учење и да учествују у међупредметним активностима кроз директне и комбиноване формате учења. Они користе и негују јаке праксе безбедности и безбедности на интернету. Где је прикладно, ученици користе сопствене дигиталне уређаје у учењу.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.