Privatumo taisyklės

ĮŽANGA

Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų Europos bandomoji programa (,,mes” arba ,,mūsų”) siekia užtikrinti, kad Jūsų privatumas būtų saugomas ir gerbiamas.

Šiame pareiškime apie privatumą paaiškiname kaip mes naudojame mūsų renkamus ir Jūsų pateikiamus asmeninius duomenis. Taip pat pateikiame informaciją apie galimus Jūsų pasirinkimus susijusius su mūsų naudojimusi Jūsų asmeniniais duomenimis ir kaip Jūs galite gauti prieigą prie savo duomenų ir juos atnaujinti.

Šis pareiškimas apie privatumą taikomas svetainei www.awards4SELFIE.eu Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų Europos bandomosios programos iniciatyva yra valdoma Skaitmeninių mokyklos apdovanojimų programos, partnerių vardu.

INFORMACIJA, KURIĄ MES GALIME RINKTI

Priklausomai nuo Jūsų pageidaujamų produktų, turinio ar paslaugų, mes galime rinkti ir apdoroti įvairių rūšių informaciją apie Jus. Tai yra Jūsų pateikiama informacija, kai Jūs:

 • Sukuriate paskyrą arba naudojatės mūsų produktais, turiniu arba paslaugomis.
 • Užpildote šioje svetainėje pateikiamą internetinę anketą. Ši informacija gali būti asmeniniai duomenys apie Jus, pavyzdžiui, Jūsų vardas, lytis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, darbo pozicija, mokyklos/darbo vietos pavadinimas, mokyklos/darbo vietos adresas, mokyklos/darbo vietos telefono numeris, mokyklos/darbo vietos elektroninio pašto adresas bei unikalūs identifikatoriai, pavyzdžiui, mokymo tarybos numeris, prisijungimo vardas, slaptažodis ir gimimo data.
 • Susisiekiate su mumis elektroniniu paštu, internetiniu pokalbiu, SMS žinute, sparčiąja žinute (IM), tiesiogine žinute (DM), socialinėmis medijomis, laišku arba faksu.
 • Susisiekiate su mumis telefonu. Nors mes neįrašinėjame telefoninių pokalbių, mes galime sudaryti ir kaupti Jūsų telefoninio pokalbio metu pateikiamos informacijos įrašus.
 • Dalyvaujate apklausoje (internetinėje, telefoninėje, arba akis į akį).
 • Pateikiate informacijos prašymą arba užklausą elektroniniu paštu arba šioje svetainėje.

Mes taip pat galime toliau rinkti asmeninius duomenis apie Jus, jeigu bus reikalinga papildoma informacija, siekiant teikti Jūsų pageidaujamus produktus, turinį arba paslaugas, arba įgyvendinti Jūsų užklausą arba informacijos prašymą.

SLAPUKAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS

Lankydamiesi mūsų svetainėje, Jūs nepateikiate ir mes nerenkame asmeninių duomenų apie Jus. Tačiau, kaip būdinga daugumai svetainių, mūsų svetainės serveriai automatiškai renka tam tikrą techninę informaciją, kuri yra saugoma registracijos bylose.

Į šią techninę informaciją gali įeiti interneto protokolo (IP) adresai, įrenginio tipas, operacinė sistema, naršyklės tipas ir versija, bendras regionas arba apytikslė lokacija, nukreipiantys/išėjimo puslapiai, laikas/data ir kita naudojimosi informacija.

Galite pašalinti slapukus arba atsisakyti slapukų bet kuriuo metu pakeisdami savo naršyklės arba įrenginio nustatymus, tačiau tai gali paveikti Jūsų prieigą prie mūsų produktų, turinio ar paslaugų.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojamės slapukais ir panašiomis technologijomis prašome susipažinti su mūsų Slapukų taisyklėmis.

KAIP MES NAUDOJAME ASMENINIUS DUOMENIS

Iš esmės mes naudojame asmeninius duomenis teikti, tobulinti ir toliau vystyti mūsų produktus, turinį ir paslaugas, bendrauti su Jumis, teikti Jums informaciją apie produktus, turinį arba paslaugas, kurie galėtų sudominti Jus ir apsaugoti mus ir mūsų svetainės lankytojus.

Kaip duomenų valdytoja, Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programa renka ir apdoroja Jūsų asmeninius duomenis žemiau pateikiamais tikslais:

 • Susisiekti su Jumis dėl mūsų produktų, turinio ir paslaugų.
 • Įvykdyti Jūsų šioje svetainėje pateiktus užsakymus arba atlikti Jūsų šioje svetainėje inicijuotas operacijas.
 • Įvykdyti Jūsų pateiktus informacijos prašymus arba užklausas.
 • Užtikrinti, kad mūsų svetainės turinys yra Jums pateikiamas tinkamai ir yra pritaikytas Jūsų šiai svetainei žiūrėti naudojamam įrenginiui.
 • Suteikti Jums informaciją apie produktus, turinį arba paslaugas, kurie gali Jus sudominti, jeigu Jūs sutikote, kad su Jumis būtų susisiekta tokiais tikslais.

Mes naudojame techninę informaciją, siekdami valdyti savo svetainę, sudaryti svetainės naudojimo statistiką, stebėti svetainės naudojimą ir toliau vystyti šią svetainę. Mes galime trečiosioms šalims suteikti anonimizuotą apibendrintą techninę informaciją. Į statistiką ir techninę informaciją neįeina asmeninė identifikacinė informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti bet kokį asmenį.

Jeigu Jūs nenorite, kad mes naudotume Jūsų asmeninius duomenis bet kuriuo vienu arba daugiau iš aukščiau minėtų būdų, prašome mums pranešti rašydami mums į: info@digitalschoolsawards.com arba peržvelkite papildomą instrukciją šio pareiškimo ,,Jūsų teisės” skyriuje.

Prašome turėti omeny, kad Jums nusprendus nepateikti savo asmeninius duomenis gali būti, jog mes negalėsime Jums suteikti kai kurių arba visų Jūsų pageidaujamų produktų, turinio arba paslaugų.

ASMENINIŲ DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Siekdami Jums suteikti produktus, turinį arba paslaugas, mes galime pasidalinti tam tikrais asmeniniais duomenimis su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie dirba su mumis padėdami teikti, tobulinti arba toliau vystyti mūsų produktus, turinį arba paslaugas. Asmeniniais duomenimis gali būti dalinamasi su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais tik šiame pareiškime apie privatumą įvardintais būdais. Mes neparduosime ir nenuomuosime Jūsų asmeninių duomenų bet kokioms trečiosioms šalims.

Mes galime dalintis Jūsų asmeniniais duomenimis su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie Jums mūsų vardu teikia produktus, turinį arba paslaugas, pavyzdžiui, mokėjimo apdorojimo, svetainės prieglobos, elektroninio pašto, debesų kompiuterijos, saugojimo, rinkodaros, audito, duomenų analizės, užsakymų vykdymo, pagalbos klientams, klientų tyrimų ir pasitenkimo apklausų vykdymo bei kitas paslaugas, kurios prisideda prie mūsų produktų, turinio ir paslaugų teikimo, tobulinimo arba tolesnio vystymo.

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai yra įpareigoti saugoti asmeninius duomenis ir negali naudoti jų bet kokiu kitu tikslu, nei teikti paslaugas Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų Europos bandomąjai programai.

Jeigu Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų Europos bandomoji programa arba didesnė dalis jos turto yra įsigyjami trečiosios šalies, programos laikomi vartotojų asmeniniai duomenys gali būti perduoti atitinkamai trečiajai šaliai.

Tam tikromis sąlygomis asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami remiantis teismo procedūra, teismo įsakymu ar teisiniu procesu. Mes taip pat galime pasidalinti Jūsų asmeniniais duomenimis siekdami apsaugoti Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų Europos bandomosios programos, mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, tiekėjų arba vartotojų ir kitų teises arba nuosavybę tais atvejais, kai mes turime pagrindo manyti, jog šios teisės arba nuosavybė buvo arba gali būti paveikti.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę turėti prieigą prie asmeninių duomenų, kuriuos mes renkame apie Jus. Siekdami užtikrinti Jūsų privatumą ir saugumą, mes imsimės pagrįstų veiksmų, kurie padės mums patvirtinti Jūsų tapatybę prieš suteikiant Jums prieigą prie bet kokių mūsų sistemose laikomų asmeninių duomenų.

Jūs turite teisę prašyti mūsų:

 • Jūsų asmeninių duomenų kopijos;
 • Redaguoti arba ištrinti Jūsų asmeninius duomenis;
 • Apriboti arba sustabdyti Jūsų asmeninių duomenų apdorojimą;
 • Pervesti kai kuriuos asmeninius duomenis kitoms organizacijoms; ir
 • Atšaukti anksčiau duotą sutikimą su asmeninių duomenų apdorojimu.

Tam tikromis sąlygomis šios teisės gali būti apribotos – pavyzdžiui, atvejais, kai mes galime įrodyti, kad turime teisinį reikalavimą apdoroti Jūsų duomenis. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad mes galime toliau saugoti duomenis net jei sutikimas yra atšaukiamas.

Mes tikimės, kad galėsime atsakyti į Jūsų klausimus apie tai, kaip mes apdorojame asmeninius duomenis ir išspręsti bet kokius Jūsų nusiskundimus. Norime paskatinti Jus pirmiausiai susisiekti su mumis, tačiau Jūs turite teisę kreiptis tiesiogiai į atitinkamą duomenų apsaugos instituciją.

Svetainės nustatymų puslapyje galite teikti prašymą, kad Jūsų informacija būtų pataisyta, pakeista arba ištrinta. Norėdami negauti mūsų elektroninių laiškų sekite prie šių laiškų prisegtas prenumeratos atsisakymo instrukcijas arba pakeiskite savo elektroninių laiškų pageidavimus Jūsų paskyros nustatymų puslapyje. Antraip, siekdami naudotis aukščiau aptartomis teisėmis, galite siųsti elektroninį laišką mūsų programos administratoriui šiuo adresu: info@digitalschoolsawards.com arba susisiekti su mumis paštu (mūsų kontaktinė informacija pateikiama šio puslapio apačioje).

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ NUORODOS

Laikas nuo laiko mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines arba suteikiamos galimybes gauti prieigą prie šių svetainių. Trečiųjų šalių svetainės turėtų pateikti savo privatumo taisyklės – skatiname Jus perskaityti jas prieš pradedant naudotis svetaine arba suteikiant jai bet kokius asmeninius duomenis. Mes neprisiimame bet kokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių privatumo taisykles, turinį arba veiklą. Šios privatumo taisyklės taikomos tik mūsų renkamai informacijai.

SAUGUMAS IR SAUGOJIMAS

Saugodami Jūsų duomenis, žiūrime rimtai į savo įsipareigojimus apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimų, netinkamo panaudojimo arba sunaikinimo.

Visa Jūsų elektroniniu paštu arba šioje svetainėje pateikiama informacija yra saugoma saugiuose serveriuose.

Jūs esate atsakingi už savo prisijungimo prie tam tikrų svetainės dalių duomenų (prisijungimo vardo ir slaptažodžio) konfidencialumo išsaugojimą bei atitinkamų priemonių pritaikymą, kad apsisaugotume nuo neteisėtų naudojimosi arba prieigos prie Jūsų prisijungimo duomenų, kompiuterių ir kitų įrenginių, kuriuos naudojate įgyti prieigai prie mūsų teikiamų produktų, turinio arba paslaugų.

Prašome turėti omenyje, kad, nepaisant mūsų pastangų, jokia saugumo sistema nėra nenulaužiama; joks duomenų perdavimo metodas arba elektroninių duomenų saugojimo metodas nėra 100% saugus. Kaip reikalauja įstatymas, įvykus saugumo pažeidimui Jūs ir atitinkama duomenų apsaugos institucija būsite nedelsiant informuojami.

Mes Jūsų informaciją saugosime tik tiek ir tokiam laikotarpiui, kiek reikalinga šiame pareiškime apie privatumą įvardintoms veikloms vykdyti, nebent ilgesnė saugojimo trukmė yra reikalaujama arba leidžiama įstatymo.

PAREIŠKIMO APIE PRIVATUMĄ PAPILDYMAI

Mes galime reguliariai pildyti šį pareiškimą apie privatumą, kad jis atitiktų mūsų informacijos praktikų, industrijos praktikų, arba norminių reikalavimų pokyčius. Nematerialiniai šio pareiškimo apie privatumą pokyčiai įsigalios nedelsiant po papildyto pareiškimo apie privatumą įkėlimo į šią svetainę. Apie bet kokius šio pareiškimo apie privatumą materialinius pokyčius bus pranešama pastebimu skelbimu šioje svetainėje prieš įsigaliojant šiems pokyčiams arba informuojant Jus tiesiogiai.

KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS

Jūsų komentarai apie mūsų svetainę ir pareiškimą apie privatumą yra laukiami. Norėdami užduoti mums klausimų arba pasidalinti savo komentarais prašome siųsti elektroninį laišką mūsų programos administratoriui adresu: info@digitalschoolsawards.com. Taip pat galite susisiekti su mumis siųsdami laišką adresu:

Digital Schools Company Ltd.
C/o O’Gorman Financial Management
New Row
NAAS
Co. Kildare
W91 WKV9
Ireland

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.