Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiamas dažnai užduodamų klausimų (DUK) ir atsakymų apie
SELFIE skaitmeninių mokyklų apdovanojimus sąrašas.

Bandomosios mokyklos savo kelionę pradeda užsiregistruodamos svetainėje www.awards4SELFIE.eu ir atlikdamos visos mokyklos savęs vertinimą naudodamos Europos Komisijos SELFIE priemonę. Dalyvaujančioms mokykloms suteikiama tikslinė parama, padedanti įgyvendinti mokyklos tobulinimo planą. Mokyklos yra kviečiamos pasidalinti įgyvendintų pokyčių įrodymais. Tam pasirengusios mokyklos gali teikti prašymą būti pripažintomis pagal „SELFIE Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų“ sistemą. Apdovanojimų procesas yra vykdomas etapais ir turėtų būti įgyvendintas iki 2021 m. gruodžio mėn.

SELFIE Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programa šiuo metu yra išbandoma penkių šalių 75-iose vidurinėse mokyklose, kurios buvo pakviestos dalyvauti šiame projekte. Jeigu bandomasis etapas bus sėkmingas, planuojama programą įgyvendinti visose Europos mokyklose.

Mokykloms yra naudinga dalyvauti šioje programoje, kadangi joms yra suteikiama pagalba ir prieiga prie skaitmeninio mokymosi paramos tinklo; priemonių rinkinys, skirtas mokyklos skaitmeninės strategijos įgyvendinimui; bendradarbiavimas su kitomis Airijos ir Europos mokyklomis bei europinio apdovanojimo teikiamas pripažinimas.

Užsiregistravusios programoje mokyklos turi galimybę:

  • įsivertinti, kaip joms sekasi integruoti skaitmenines technologijas į mokymo, mokymosi ir vertinimo procesus;
  • būti pripažintomis už pasiekimus, kurie atitinka kriterijus;
  • gauti praktinę paramą ir dalyvauti konsultacijose, kurios padės tobulinti skaitmeninę kompetenciją.

Pagrindinis programos tikslas yra toliau skatinti jau ir taip reikšmingą mokyklų pažangą skaitmeninio mokymosi ir mokymo srityse. Šia programa siekiama plėtoti mokyklų skaitmeninio mokymosi praktikų sklaidą bei pripažinti mokyklų ir mokytojų pasiekimus.

Per pirmuosius metus siekiama užregistruoti 75-ias mokyklas esančias penkiose šalyse – Airijoje, Lietuvoje, Škotijoje, Serbijoje ir Slovėnijoje.

Programos partneriai yra įsipareigoję vykdyti programą dvejus metus, kuriems praėjus bus svarstoma, kaip šią programą galima būtų įgyvendinti ir kitose Europos mokyklose. Dar vienas ilgalaikis tikslas – formuoti požiūrį, kad Skaitmeninių mokyklų apdovanojimai yra skaitmeninis kitų sėkmingų programų atitikmuo.

Hewlett-Packard kompanijos vadovaujama technologijų industrija yra įsipareigojusi remti Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programą ir jau ilgą laiką remia švietimą visame pasaulyje. Technologijų industrija pripažįsta šiuolaikinės mokymosi aplinkos, kuri parengs vaikus ateičiai, investicijų į švietimą svarbą. Europos Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų bandomoji iniciatyva remiasi Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje sėkmingai įgyvendinta programa ir tikisi, kad įkvėps daugiau mokyklų ir įgalins jaunimą per skaitmeninių technologijų naudojimą.

HP kompanija remia Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programą siekdama prisidėti prie pasaulinio tvarumo ir įgyvendinti savo įsipareigojimą padėti 100 milijonui žmonių pasiekti geresnius mokymosi rezultatus iki 2025 m.

Mokykla turi užsiregistruoti, atlikti SELFIE įsivertinimą, įkelti įrodymus, pagrindžiančius, jog ji atitinka privalomus, pasirenkamus apdovanojimo kriterijus bei pateikti prašymą apdovanojimui gauti.

Taip. Mokyklos bus pasirinktos atsižvelgiant į jų susidomėjimą Europos Komisijos SELFIE įsivertinimo priemonės naudojimu.

Mokyklos yra skatinamos pateikti atrinktus įrodymus, kurie yra reprezentatyvūs, aiškūs, išskirtiniai ir parodo mokyklos geriausius veiklos aspektus. Kiekvieno kriterijaus atveju yra siūloma pateikti tam tikrą skaičių įrodymų.

Taip. Mokyklos, kurios nusprendė būti vertinamos pagal pasirenkamus kriterijus, pavyzdžiui, infrastruktūrą, įrangą ir vertinimą, turėtų teikdamos prašymą pristatyti ir šių kriterijų atitikimo įrodymus.

Laikotarpis priklausys nuo vertintojo ir mokyklos užimtumo, bet idealiu atveju turėtų trukti ne trumpiau nei 10 dienų ir ne ilgiau nei 3-4 savaites.

Vertintojas programos valdymo grupei pateiks rekomendaciją, ar mokyklai skirti apdovanojimą. Programos valdymo grupę sudaro programos partnerių (valstybinių institucijų, technologijų industrijos ir švietimo) atstovai.

Vertintojai turėtų patys nuspręsti, ar mokyklos teikiami įrodymai yra reprezentatyvūs. Sėkmingomis laikomos tos mokyklos, kurių vertintojai pastebi, jog bendra vaikų mokymosi patirtis (nebūtinai kiekvienoje pamokoje) yra praturtinta skaitmeninių mokymo ir mokymosi praktikų.

The validator will make a recommendation to the programme steering group to award. The programme steering group is made up of representatives from the programme partners, including government, industry and education.

The school may seek a review by request to the programme country coordinator. In most cases, discussion between the validator and the school will resolve any disagreements. It is the school’s responsibility to ensure that sufficient evidence is presented to show that it complies with the statements contained in the award criteria.

Validators should satisfy themselves that the school’s evidence is representative. Successful schools are those where the validator is confident that when pupils are moving from subject to subject, their overall experience is one of digitally enhanced teaching and learning even though some classes may not provide digitally rich experiences.

Clearly broadband is an important issue for schools, however broadband provision is not within the scope of this programme. Digital Schools Awards is all about helping schools to make the best possible use of the resources they have at their disposal.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.