Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s) en bijbehorende antwoorden,
over het Europese Digital Schools Awards-pilotprogramma en gerelateerde onderwerpen.

Scholen beginnen hun reis door zich te registreren op www.awards4SELFIE.eu en voeren vervolgens een zelfevaluatie van de hele school uit middels de SELFIE-tool van de Europese Commissie. Deelnemende scholen ontvangen gerichte ondersteuning en hulpmiddelen om een schoolbreed ontwikkelingsplan te creëren en toe te passen. Scholen worden uitgenodigd om bewijs van goede praktijken te delen. Als ze klaar zijn, kunnen scholen een aanvraag indienen voor erkenning via de Digital Schools Awards-regeling. Participating schools will receive dedicated support and resources to create and implement a whole school development plan. Schools will be invited to share evidence of good practice. When ready, schools can apply for recognition under the Digital Schools Awards scheme.

Ja, alle scholen in Europa kunnen meedoen aan het Digital Schools Awards-programma.

Deelname aan het programma kan veel voordelen bieden: service en toegang tot een netwerk van ondersteuning in het digitale onderwijs; de juiste gereedschappen om een digitale technologiestrategie te ontwikkelen voor elke school; connecties met andere scholen in Europa; en externe erkenning dankzij een Europese award.

Scholen die zich aanmelden om een digitale school te worden, hebben de mogelijkheid om: Te evalueren hoe ze het doen als het gaat om het integreren van digitale technologie in het lesgeven, leren en beoordelen van leerlingen. Erkenning te krijgen voor hun prestaties op aan de hand van duidelijke criteria. Praktische ondersteuning en training te ontvangen voor een beter gebruik van digitale technologie.

  • Beoordelen hoe ze presteren op het gebied van integratie van digitale technologie in lesgeven, leren en beoordelen
  • Erkenning krijgen voor hun prestaties volgens duidelijke criteria
  • Praktische ondersteuning en training krijgen om hun gebruik van digitale technologie te verbeteren.

Het belangrijkste doel van dit programma is om voort te bouwen op de aanzienlijke ontwikkeling die scholen al hebben doorgemaakt in digitaal leren en lesgeven en de scholen aanmoedigen om voor nog meer succes en verbetering te gaan. Het streven van het programma is daarnaast om het profiel van digitale onderwijspraktijken in scholen te versterken en de prestaties van scholen en docenten te erkennen. The programme also endeavours to raise the profile of digital education practices in schools and recognise the achievements of schools and teachers.

De technologiebranche, geleid door HP, is toegewijd aan het steunen van de Digital Schools Awards met een langdurige, sterke betrokkenheid bij de ondersteuning van onderwijs wereldwijd. Ze erkennen het belang van een moderne leeromgeving die kinderen voorbereidt op de toekomst en zien het belang van investeren in onderwijs om economische groei te ondersteunen. Het Europese Digital Schools Awards-initiatief bouwt voort op het succesvolle programma in het VK en Ierland. Het kan een krachtige drijfveer zijn om nog meer scholen te inspireren en jonge mensen zekerder te maken dankzij het gebruik van digitale technologie. Ze erkennen het belang van een moderne leeromgeving die kinderen voorbereidt op de toekomst en het belang van investeren in onderwijs om economische groei te ondersteunen. The Digital Schools Awards European initiative builds on the successful programme in the UK and Ireland and has the potential to be a powerful driver in inspiring greater numbers of schools and empowering young people through use of digital technology.

The Digital Schools Awards is part of HP’s global sustainability commitment to helping enable better learning outcomes for 100 million people by 2025

De school moet zich registreren voor de award, de SELFIE-zelfevaluatie voltooien, bewijs uploaden ten aanzien van de vereiste en overige, optionele criteria voor de award en moet een validatieverzoek indienen.

Ja. Scholen worden geselecteerd op basis van hun getoonde interesse in het gebruik van de SELFIE-tool voor zelfevaluatie van de Europese Commissie. Schools will be selected on the basis of their interest in using the European Commission’s SELFIE tool for self-assessment.

Scholen worden aangemoedigd om bewijs aan te leveren dat selectief, representatief en typerend voor best practices in de school. Voor elk criterium wordt een reeks bewijs voorgesteld als leidraad. Voor elk criterium wordt een suggestie voor bewijs geleverd als richtlijn.

Ja. Scholen worden geselecteerd op basis van hun getoonde interesse in het gebruik van de SELFIE-tool voor zelfevaluatie van de Europese Commissie. Where schools have undertaken work in optional criteria for example Infrastructure and Equipment and Assessment, they should include evidence in their submission.

De termijn hangt af van de beschikbaarheid van de validator en de school, maar is idealiter niet korter dan 10 dagen of langer dan 3-4 weken.

Als de school niet beschikbaar is, wordt er een alternatieve datum gekozen. Als de validator niet beschikbaar is, kan er een andere validator worden toegewezen of er wordt een alternatieve datum gekozen. If the validator is not available, another validator may be assigned or alternative date will be arranged.

Validators zijn door de politie gescreend en een bewijs van certificering zou beschikbaar moeten zijn op verzoek van de school.

De validator geeft de programmastuurgroep een aanbeveling om een award toe te kennen. De programmastuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de programmapartners, waaronder de overheid, de branche en het onderwijs. The programme steering group is made up of representatives from the programme partners, including government, industry and education.

De school kan een verzoek tot review indienen bij de landencoördinator van het programma. Een gesprek tussen de validator en de school is meestal voldoende om een meningsverschil op te lossen. Het is de verantwoordelijkheid van de school om ervoor te zorgen dat voldoende bewijs wordt geleverd om aan te tonen dat ze voldoen aan de beweringen gesteld in de award-criteria. In most cases, discussion between the validator and the school will resolve any disagreements. It is the school’s responsibility to ensure that sufficient evidence is presented to show that it complies with the statements contained in the award criteria.

Validators moeten zich ervan vergewissen dat het bewijs van de school representatief is. Als de validator ervan overtuigd is dat op een school de algehele ervaring van leerlingen van onderwerp tot onderwerp er eentje is van digitaal verbeterd lesgeven en leren ook al is er niet bij elke les een digitaal rijke ervaring, dan is dat een succesvolle school. Successful schools are those where the validator is confident that when pupils are moving from subject to subject, their overall experience is one of digitally enhanced teaching and learning even though some classes may not provide digitally rich experiences.

Natuurlijk is breedband een belangrijk punt voor scholen, maar breedbandvoorziening valt niet onder de scope van dit programma. Bij de Digital Schools Awards draait het erom scholen te helpen op de beste manier gebruik te maken van de middelen die ze tot hun beschikking hebben. Digital Schools Awards is all about helping schools to make the best possible use of the resources they have at their disposal.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.