Pogosto zastavljena vprašanja

Tu je seznam pogostih vprašanj in odgovorov o orodju SELFIE,
‘priznanju digitalna šola’ in sorodnih temah.

Pilotne šole začnejo svojo pot z registracijo na www.awards4SELFIE.eu in izvedeno samooceno celotne šole z orodjem SELFIE Evropske komisije. Sodelujoče šole bodo prejele ustrezno podporo in vire za pripravo in načrtovanje celotnega razvojnega načrta šole. Šole bodo povabljene k izmenjavi dokazov o dobri praksi. Ko so pripravljene, se šole lahko prijavijo za pridobitev ‘priznanja digitalna pola’ pilotnega programa Erasmus+ projekta A-SELFIE Digital Schools Awards. Postopek dodelitve priznanja poteka po fazah in naj bi bil končan predvidoma do decembra 2021.

Program SELFIE Digital Schools Awards trenutno poteka v 75 šolah v petih državah in poteka po vabilu. Če bo uspešen, je ambicija razširiti program na vse šole v Evropi.

Sodelovanje v programu prinaša številne prednosti: vsebine in dostop do podporne mreže na področju digitalnega izobraževanja, priporočila za razvoj digitalne strategije posamezne šole, povezave do drugih šol v Sloveniji in Evropi ter prepoznavnost preko evropskega priznanja.

Šole, ki se prijavijo v program SELFIE ‘priznanje digitalna šola’, bodo imele možnost pridobiti:

  • oceno na področju vključevanja digitalne tehnologije v poučevanje, učenje in preverjanje,
  • priznanje za svoje dosežke na podlagi transparentnih merili okvira kakovosti,
  • praktično podporo in usposabljanje za izboljšanje uporabe digitalne tehnologije.

Glavni cilj programa je graditi na že pomembnem napredku šol pri digitalnem učenju in poučevanju ter jih spodbuditi, da si prizadevajo za nadaljnji napredek in izboljšanje. Program si prizadeva tudi k dvigu prepoznavnosti digitalnih izobraževalnih praks v šolah ter dosežkov šol in učiteljev.

Cilj je, da bi se v prvem letu prijavilo vsaj 75 šol iz petih partnerskih držav – Irske, Litve, Škotske, Srbije in Slovenije.

Partnerji v projektu programa Erasmus+ A-SELFIE, ‘priznanje digitalna šola’ (Digital Schools Awards), so se vsaj za dve leti zavezali k sodelovanju v pilotnem programu, nato pa bodo raziskali, kako ga je mogoče razširiti na več šol po Evropi. Druga dolgoročna ambicija je, da se ‘priznanje digitalna šola’ šteje za digitalni ekvivalent podobnega programa Zelene šole ali Eko šole, ki je že dolgo let uspešen z vidika trajnosti okolja.

Industrijski partnerji, ki jih vodi HP, so zavezani podpori priznanja ‘Digital Schools Awards’ in se že dolgo zavzemajo za podporo izobraževanju na svetovni ravni. Zavedajo se pomembnosti sodobnega učnega okolja, ki bo otroke pripravilo na prihodnost, in pomembnost vlaganja v izobraževanje tudi za podporo gospodarski rasti. Pilotni program SELFIE ‘priznanje digitalna šola’ temelji na uspešnem programu na Škotskem in Irskem ter orodju SELFIE Evropske komisije, in je lahko močan dejavnik pri navdihovanju večjega števila šol in opolnomočenju mladih s pomočjo digitalne tehnologije.

Priznanje ‘Digital Schools Awards’ so del HP-jeve globalne zavezanosti trajnostnemu razvoju, da bo do leta 2025 100-milijonom ljudi omogočila boljše rezultate učenja.

Šola se registrira na platformi pilotnega programa (ta spletna stran), opravi samooceno z orodjem SELFIE, naloži dokaze glede na obvezne in neobvezne pogoje oziroma merila okvira kakovosti in odda prijavnico oziroma celotno poročilo.

Da. Šole bodo izbrane na podlagi zanimanja za uporabo orodja SELFIE Evropske komisije za samooceno in samorefleksijo.

Šole se spodbuja, naj predložijo dokaze, ki so izbrani, reprezentativni in značilni za najboljše prakse na šoli. Za vsako merilo okvira kakovosti je na voljo predlagan niz dokazov kot vodnik.

Da. Če šole izvajajo dejavnosti na področju neobveznih meril, na primer za merilo Preverjanje in ocenjevanje, naj predložijo tudi dokaze.

Časovni okvir bo odvisen od razpoložljivosti evalvatorja oziroma tako imenovanega kritičnega prijatelja in šole. V idealnem primeru pa od 10 dni do največ 3-4 tedne.

Če šola ni na voljo, se dogovori nadomestni datum. Če evalvator ni na voljo, je možna dodelitev drugega ali ravno tako uskladitev nadomestnega datuma.

Ocenjevalci so izkušeni in jim morajo biti na voljo evidence o certificiranju šole.

Evalvator poda priporočila za podelitev priznanje usmerjevalni skupini programa. Slednjo sestavljajo predstavniki programskih partnerjev, vključno s predstavniki vlade, industrije in strokovnjaki s področja izobraževanja.

Šola lahko zaprosi za pregled pri koordinatorju programa v državi. V večini primerov razprava med evalvatorjem in šolo reši vsa nesoglasja. Šolska odgovornost je zagotoviti, da je predloženo dovolj dokazov, ki zagotavljajo skladnost z izjavami iz meril okvira kakovosti za dodelitev priznanja.

Evalvator bi se moral prepričati, da so dokazi šole reprezentativni. Uspešne šole so tiste, pri katerih je evalvator prepričan, da je pri učencih, ki se gibljejo od predmeta do predmeta, njihova splošna izkušnja ena od digitalno izboljšanega poučevanja in učenja, čeprav nekateri razredi morda ne ponujajo digitalno bogatih izkušenj.

Širokopasovna povezava je zelo pomembna za šole, vendar zagotavljanje širokopasovnih povezav ne poteka v okviru tega programa. Dejavnosti projekta A-SELFIE SELFIE Digital Schools Awards so namenjene podpori šolam, da kar najbolje izkoristijo viri, ki jih imajo na voljo.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.