Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų Europos bandomosios programos svetainės naudojimosi sąlygos

Įžanga

Šioje svetainėje pateikiamos standartinės svetainės naudojimosi sąlygos apriboja Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine: www.awards4SELFIE.eu.

Šios sąlygos taikomos pilnai ir daro įtaką Jūsų naudojimuisi mūsų svetaine. Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate laikytis joje pateikiamų sąlygų.

Nepilnamečiams arba asmenims nesulaukusiems 18 metų yra draudžiama naudotis šia svetaine.

Įžanga

Neįskaitant Jums priklausančio turinio, remiantis šiomis sąlygomis, Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programai ir/arba jos partneriams priklauso šios svetainės intelektinės nuosavybės teisės ir joje pateikiama medžiaga.

Jums suteikiama ribota licencija, kuri Jums leidžia tik peržvelgti šioje svetainėje pateikiamą medžiagą.

Apribojimai

Griežtai draudžiama:

  • Publikuoti bet kokią svetainės medžiagą bet kokioje kitoje medijoje;
  • Parduoti, sublicencijuoti ir/arba kitais būdais komercinti bet kokią svetainės medžiagą;
  • viešai skelbti ir/arba rodyti bet kurią svetainės medžiagą;
  • naudotis svetaine bet kokiu būdu, kuris gali padaryti arba padarys žalą svetainei;
  • naudotis šia svetaine bet kokiu būdu, kuris gali daryti įtaką vartotojų prieigai prie šios svetainės;
  • naudotis šia svetaine ne pagal taikomus įstatymus ir reglamentus, arba bet kokiu būdu, kuriuo gali būti daroma žala svetainei, kitam asmeniui arba verslo subjektui;
  • bet kokia forma užsiimti duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų išgavimu arba bet kokia panašia veikla, kuri yra susijusi su šia svetaine;
  • naudotis šia svetaine reklamos arba rinkodaros tikslais.

Yra ribojama Jūsų prieiga prie tam tikrų svetainės dalių ir Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programa ir jos partneriai savo nuožiūra gali bet kuriuo metu apriboti Jūsų prieigą prie bet kurių kitų svetainės dalių. Bet kokie Jūsų turimi svetainės vartotojo ID ir slaptažodis yra konfidencialūs ir Jūs taip pat privalote laikytis konfidencialumo.

Jūsų turinys

Šiame svetainės naudojimosi sąlygų apraše ,,Jūsų turinys” apibūdina bet kokį garso įrašą, vaizdo įrašo tekstą, vaizdą arba bet kurią kitą medžiagą, kurią pasirenkate pateikti svetainėje.

Jūsų turinys privalo būti Jūsų pačių bei nepažeisti bet kokios trečiosios šalies teisių. Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programa pasilieka teisę bet kuriuo metu neperspėjus pašalinti bet kokį Jūsų turinį iš svetainės.

Jūsų privatumas

Prašome perskaityti Privatumo politiką.

Jokių garantijų

Ši svetainė yra pateikiama ,,tokia, kokia yra”, su klaidomis, ir Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programa ir/arba programos partneriai neišreiškia jokių patvirtinimų arba garantijų, bet kokia forma, susijusių su šia svetaine arba su medžiaga, kuri yra pateikiama šioje svetainėje.

Atsakomybės ribojimas

Bet kokiu atveju Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programa arba programos partneriai, valdyba ir darbuotojai negali būti laikomi atsakingais už bet ką, kas yra paskatinta Jūsų naudojimosi svetaine arba yra bet kokiu būdu susiję su Jūsų naudojimusi svetaine, nepriklausomai nuo to, ar tokia atsakomybė yra minima sutartyje. Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programa, įskaitant ir programos partnerius, valdybą ir darbuotojus neprisiims bet kokios netiesioginės, pasekminės arba specialios atsakomybės už bet ką, kas buvo paskatinta Jūsų naudojimosi svetaine arba bet kokiu būdu yra susiję su Jūsų naudojimusi svetaine.

Žalos atlyginimas

Jūs esate įpareigoti pilnai kompensuoti Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programą ir/arba programos partnerius už bet kokias ir/arba visas atsakomybes, kaštus, reikalavimus, ieškinius, žalą ir išlaidas, kurie kyla dėl Jūsų šių sąlygų nuostatų pažeidimų.

Atskiriamumas

Jeigu paaiškės, kad bet kuri šių sąlygų nuostata yra negaliojanti pagal bet kokį taikomą įstatymą, tokie nuostatai bus pašalinti ir tai nedarys įtakos kitiems šio aprašo nuostatams.

Sąlygų keitimas

Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programai ir/arba programos partneriams yra leidžiama bet kuriuo metu keisti šias sąlygas savo nuožiūra ir naudodamiesi šia svetaine tikimasi, kad Jūs reguliariai peržvelgsite šias sąlygas.

Priskyrimas

Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programa pasilieka teisę remiantis šiomis sąlygomis neperspėjus priskirti ir perleisti savo teises ir/arba prievoles bei sudaryti subrangos sutartis. Tačiau remiantis šiomis sąlygomis Jums yra draudžiama priskirti arba perleisti savo teises ir/arba prievoles arba sudaryti subrangos sutartis.

Pilnas susitarimas

Šios sąlygos sudaro pilną susitarimą, susijusį su Jūsų naudojimusi svetaine, tarp Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų programos ir/arba programos partnerių ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus.

Reglamentuojantys įstatymai ir jurisdikcija

Šios sąlygos bus taikomos ir interpretuojamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir Jūs turite paklusti neišimtinei Lietuvos Respublikos valstybės ir teismų jurisdikcijai spręsdami bet kokius kylančius nesutarimus.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.