Mokinių skaitmeninės kompetencijos

apibūdinimas

Mokyklos mokiniai demonstruoja įvairius skaitmeninius įgūdžius, kurie pritaikomi klasėje ir mišraus mokymosi kontekste. Jų patirtis yra panaši įvairiuose dalykuose ir mokymosi etapuose. Jie demonstruoja saugius ir atsakingus internetinius įpročius ir praktiką, naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis, kad palaikytų įvairią mokymosi veiklą mokykloje ir už jos ribų.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.