Študentska digitalna kompetenca

Opis

Učenci v šoli pokažejo vrsto digitalnih spretnosti, ki se uporabljajo pri pouku in v mešanih učnih kontekstih. Njihove izkušnje so podobne glede na predmete in faze njihovega učenja. Prikazujejo varne in odgovorne spletne navade in prakse, medtem ko uporabljajo digitalne tehnologije za podporo širokega nabora učnih dejavnosti v šoli in zunaj nje.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.