SELFIE reportažas

apibūdinimas

Mokykla baigė bent vieną SELFIE karkaso ciklą ir panaudojo jo duomenis, siekdama nustatyti vystymosi tikslus ir įtraukti šiuos tikslus į veiksmų planą. Plane nustatyta veikla, ištekliai, laikas, personalas ir partnerystės, kurių reikia sėkmei pasiekti, ir dauguma mokytojų sutaria.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.