Poročilo SELFIE

Opis

Šola je zaključila vsaj en cikel ogrodja SELFIE in je uporabila njegove podatke za identifikacijo razvojnih ciljev in umestitev teh ciljev v akcijski načrt. Načrt je opredelil dejavnosti, vire, časovni okvir, osebje in partnerstva, potrebne za doseganje uspeha, in ima soglasje večine učiteljev.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.