Mentorė

apibūdinimas

Mokykla pripažįstama skaitmeniniu požiūriu brandžia mokykla pagal DSA ar kitas apdovanojimų programas. Ji naudojo socialinės įtraukties kriterijus, kad nustatytų bent dvi mokyklas partneres ir pradėjo dalytis savo žiniomis, remdamasi globojamų mokyklų poreikiais (iš dalies arba visiškai nustatyta kiekvienos mokyklos SELFIE veiksmų plane). Dalijimasis yra interaktyvus ir abipusis su abipusiais apsilankymais internetu ir svetainėse, siekiant paremti paramos priemonių įgyvendinimą klasėje.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.