Ментор

Опис

Школа је препозната као дигитално зрела школа кроз ДСА или друге програме награда. Користио је критеријуме социјалне инклузије да идентификује најмање две партнерске школе и почео је да дели своју стручност на основу потреба школа ментија (идентификованих делимично или у целини кроз СЕЛФИ акциони план сваке школе). Дељење је интерактивно и реципрочно са узајамним посетама на мрежи и сајтовима како би се подржало спровођење мера подршке у учионици.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.