Nuolatinis profesinis tobulėjimas

apibūdinimas

Mokykla tenkina mokytojų profesinio tobulėjimo poreikius per politinius ir konsultacinius procesus. TPT veikla yra neformali ir vidinė, taip pat formali ir išorinė, ir yra stipri dalijimosi ir sklaidos kultūra, ypač susijusi su šios veiklos poveikiu mokymuisi. Daug nuolatinio tobulėjimo vyksta per mišrų mokymąsi ir mokymą.

Skaitmeniškai orientuotos tęstinio profesinio tobulėjimo (CPD) veiklos yra skirtos nustatytiems mokytojų poreikiams, taip pat regioninės ir nacionalinės politikos keliamiems poreikiams arba akredituotiems kursams. Dažnai toks nuolatinis tobulinimas yra įmonės viduje ir vadovaujamas kolegų, dalijantis ir skleidžiant novatoriškos praktikos pavyzdžius. Kitas CPD dažnai yra pagrįstas klasteriais arba vykdomas per internetinius forumus. Daug TPD yra orientuota į mokymą ir mokymąsi ir apima mišrų mokymąsi.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.