Континуирано професионално усавршавање

Опис

Школа се бави потребама професионалног развоја наставника кроз процесе вођене политиком и консултације. Активности ЦПД-а су неформалне и интерне, као и формалне и екстерне и постоји јака култура размјене и ширења, посебно у односу на то како ове активности утичу на учење. Велики део ЦПД-а је кроз и о комбинованом учењу и подучавању.

Дигитално фокусиране активности континуираног професионалног развоја (ЦПД) осмишљене су око идентификованих потреба наставника, као и регионалних и националних политика вођених императива или акредитованих курсева. Често је такав ЦПД интерно и вођен колегама, а примери иновативне праксе се деле и шире. Други ЦПД се често заснива на кластерима или се спроводи преко онлајн форума. Велики део ЦПД је фокусиран на подучавање и учење и укључује комбиновано учење.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.