Bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas

apibūdinimas

Mokykla turi nusistovėjusią skaitmeninių technologijų naudojimo kultūrą bendrauti ir dalytis idėjomis bei žiniomis mokykloje ir už jos ribų, taip pat su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis. Mokytojai turi teisę bendradarbiauti, kad padėtų veiksmingam mokymuisi ir mokymui bei tobulintų savo skaitmenines kompetencijas. Besimokantiesiems suteikiamos galimybės lavinti įgūdžius efektyviai ir saugiai bendradarbiauti su kitais. Mokykla nuolat peržiūri savo bendradarbiavimo veiklos kokybę ir tvarumą bei ieško naujų galimybių partnerystei.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.