Сарадња и умрежавање

Опис

Школа има успостављену културу коришћења дигиталних технологија за комуникацију и дељење идеја и стручности унутар и изван школе, укључујући и кључне заинтересоване стране. Наставници су овлашћени да делују заједно како би подржали ефикасно учење и поучавање и унапредили сопствену дигиталну компетенцију. Ученицима се пружа могућност да развију вештине за ефикасну и безбедну сарадњу са другима. Школа континуирано преиспитује квалитет и одрживост својих активности сарадње и тражи нове могућности за партнерство.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.