Vodenje

Opis

Šola je pokazala vodstvo in vizijo z dobro razvito in široko razumljeno digitalno strategijo, ki temelji na pogostih posvetovanjih. Strategija podpira inovacije pri učenju in poučevanju v oblikah neposrednega in mešanega učenja ter podpira tudi razvoj ocenjevanja in digitalnih partnerstev.

Šola ima napisano digitalno strategijo. Delijo ga, pregledujejo in posodabljajo po posvetovanju z učitelji ter pomagajo pri osredotočanju na digitalno bogato poučevanje, učenje in ocenjevanje v oblikah neposrednega in mešanega učenja. Strategija spodbuja partnerstva in spodbuja internetno varnost ter skladnost z avtorskimi pravicami.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.