Лидерство

Опис

Школа је показала лидерство и визију кроз добро развијену и широко схваћену дигиталну стратегију засновану на честим консултацијама. Стратегија подржава иновације у учењу и подучавању у форматима учења лицем у лице и комбинованог учења, а такође подржава развој процене и дигиталних партнерстава.

Школа има писану дигиталну стратегију. Дели се, прегледава и ажурира уз консултације са наставницима и помаже у фокусирању на дигитално богату наставу, учење и оцењивање у директном и комбинованом формату учења. Стратегија негује партнерства и подстиче безбедност на интернету и поштовање ауторских права.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.