СЕЛФИ Извештај

Опис

Школа је завршила најмање један циклус СЕЛФИЕ оквира и користила је своје податке да идентификује развојне циљеве и стави те циљеве у акциони план. План је идентификовао активности, ресурсе, временски оквир, особље и партнерства потребна за постизање успеха и има консензус већине наставника.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.