Инфраструктура и опрема

Опис

Школа је инвестирала у широк спектар уређаја за ученике и развила је одличну повезаност кроз безбедне мреже тако да учионице представљају богато дигитално окружење за учење које се проширује комбинованим учењем. Инфраструктура широм школе укључује техничку и педагошку подршку и дигиталне просторе за учење. Постоји адекватан број уређаја и довољно интернетске и бежичне везе за дигитално богато искуство за наставнике да планирају и одржавају лекције. Студенти користе дигиталне уређаје за низ искустава дубоког учења у директном и комбинованом формату учења.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.