Процена

Опис

Наставници користе дигиталне технологије за формативно и сумативно оцењивање. Они користе дигиталне технологије како би побољшали повратне информације и помогли ученицима да документују своје учење у својој настави лицем у лице иу њиховим комбинованим активностима учења. Наставници користе податке да информишу о ефикасности своје наставе, да индивидуализују учење и повратне информације. Они такође користе податке за подршку постављању циљева које предводе ученици и наставници.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.