О нама

О Програму

Ми повезујемо европски Селфи инструмент за самовредновање школа са перспективним Digital School Awards програмом. Представници школа учесница, ментори и наши партнери сарађују и размењују искуства током стручно вођеног дигиталног путовања. Школе за краће време постижу виши ниво електронске зрелости у примени дигиталних технологија током наставе и учења.

Добити од учешћа

Повезивање запослених у образовним установама, органима државне управе и ИТ индустрији у заједницу знања доприноси размени специфичних знања и искустава, што може имати позитиван утицај на повећање квалитета наставе и учења у школама. Доделом ознаке Дигитална школа афирмишу се успеси наставника и школа на њиховом дигиталном путу.

Наш допринос

Након спровођења самовредновања применом Селфи инструмента, школе добијају референтни оквир на основу ког могу да мере напредак на свом дигиталном путовању, стручне материјале, подршку ментора и платформу за сарадњу са учесницима програма и дигиталним школама у Европи.
Пусти видео запис

Стратешко ПАРТНЕРСТВО

75 школа из Ирске, Литваније, Словеније, Србије и Шкотске учествује у програму који се реализује у сарадњи са:

„Модели образовања морају да се прилагоде како би опремили децу вештинама за стварање инклузивнијег, кохезивнијег и продуктивнијег света.“

Светски економски форум, Школе будућности, Дефинисање нових модела образовања за четврту индустријску револуцију, 2019.

Ann Marie hp

21 July 2020

HP is committed to helping young people acquire the digital skills they need to thrive. We are proud to be part of the Digital Schools Awards European initiative which aims to help schools to use the power of technology to improve learning outcomes and the development of higher level skills in students.